بازدید مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو و هیات همرا ه از شرکت الکتریک خودرو

در این بازدید که در روز پنجشنبه مورخه ۹ شهریور انجام گردید علیمردان عظیمی به همراه کیانوش پور مجیب و تنی چند از مدیران ساپکو و ایران خودرو از کارخانه های پویا و پژوهش بازدید کردند و جلسه ای در سالن آفتاب کارخانه پژوهش جهت تبادل نظرات و رفع موانع تولید تشکیل گردید .
دکتر عظیمی در انتهای این نشست ضمن تشکر و قدردانی از تلاشهای مدیریت و همه کارکنان ، از شرکت الکتریک خودرو بعنوان مغز متفکر و سرمایه شرکت ایران خودرو یاد کرد و از مدیریت و همه پرسنل خواست که با همت و تلاش مضاعف ایران خودرو را در جهت رسیدن به حداکثر توان تولیدی یاری دهند .