آزمايشگاه

شركت الكتريك خودرو شرق با نگاهي ويژه به حفظ و ارتقاء كيفی محصولات توليدی خود و با توجه به تنوع بسيار زياد قطعات مورد مصرف در درخت سيم، طی چند سال گذشته، موفق به فراهم نمودن مركز آزمايشگاهی مجهز به جديدترين تجهيزات و متد تست محصول و مواد متشكله درخت سيم و دسته راهنما گرديده است و توانسته است به عنوان يكي از معتبرترين و مجهزترين مراكز تست كيفی درخت سيم و دسته راهنما در كشور با در اختيار داشتن تجهيزات تست پيشرفته در حوزه‌هاي ابعاد،دما، مكانيك، الكترونيك و شيميايی و با بهره‌گيری از چند تيم فنی و متخصص، امكان طراحی و ساخت تجهيزات خاص و ويژه مربوط به آزمون‌های عملكردی و دوام قطعات مختلف را طبق استانداردهای روز فراهم نمايد. برخي از اين فعاليت های تست عبارتند از:

۱- اندازه‌گيری ابعادی قطعات با قابليت مشاهده و عكس برداري از سطح قطعه تا ۲۸۰ برابر بزرگنمايی جهت تطبيق با نقشه قطعه و نيز در مهندسی معكوس
۲- اندازه‌گيری افت ولتاژ اتصالات، جريان نشتی و مقاومت الكتريكی عايقی سوكت های پلاستيكی و عايق‌ها و ولتاژ آستانه هدايت ديودها ، آزمون سختی دی الكتريك و مقامت به جرقه در عايق سيم‌ها ديگر روكش‌هاي محافظ
۳- آزمون‌ پيرسازی و بررسی مقاومت قطعات و پوشش ‌های دسته سيم در برابر برودت، حرارت و شرايط متغيرآب و هوايی
۴- محاسبه نيروی پارگی و درصدازدياد طول بر روي قطعات لاستيکی و پلاستيكی (پايه پليمری) ، نيروهاي مونتاژ و دمونتاژ براي اتصالات سوكت‌ها،ترمينال‌ها، گردگيرها و اهرم‌هاي دسته راهنما
۵- آزمون ضربه سقوط آزاد كه بسته به ابعاد و موقعيت های استقرار قطعات خودرو توسط گيره و فك هاي مربوط به خود، ضربه‌های احتمالی ناشي از اصابت اشياء خارجي سخت (از جمله سنگ، تكه های فلزی و…) را شبيه سازی مي‌نمايد.
۶- آزمونهای خراش و سايش سيم كه شرايط شبيه سازی سائيدگی و خراشيدگی عايق سيم به يك سيم ديگر ويا به قطعات فلزی لبه تيز مجاور را ممكن مي‌سازد.
۷- آزمون بررسی ميزان مقاومت قطعات فلزی به خوردگی و زنگ زدگی