لیست اعضاء هیئت مدیره :

اعضاء هیئت مدیره
اعضاء هیئت مدیرهسمت
مسعود وثوق رئيس هيئت مديره
کامران سپهری نايب رئيس هيئت مديره
عباس ایل بیگی نژادعضو هيئت مديره
سید علی جعفری عضو هيئت مديره
ناصر صمدزادهعضو هيئت مديره و مدير عامل

با ما در تماس باشید