لیست اعضاء هیئت مدیره :

اعضاء هیئت مدیره
اعضاء هیئت مدیرهسمت
عباس ايل بيگي نژاد رئيس هيئت مديره
سعيد هاديزاده زرگر نايب رئيس هيئت مديره
حسن گلچوبيانعضو هيئت مديره
سید علی جعفری عضو هيئت مديره
ناصر صمدزادهعضو هيئت مديره و مدير عامل

با ما در تماس باشید