لیست اعضاء هیئت مدیره :

اعضاء هیئت مدیره
اعضاء هیئت مدیرهسمت
عباس ايل بيگي نژاد رئيس هيئت مديره
سعيد هاديزاده زرگر نايب رئيس هيئت مديره
سید علی جعفری عضو هيئت مديره
ناصر صمدزادهعضو هيئت مديره و مدير عامل

با ما در تماس باشید