آزمايشگاه

شركت الكتريك خودرو شرق با نگاهي ويژه به حفظ و ارتقاء كيفي محصولات توليدي خود و با توجه به تنوع بسيار زياد قطعات مورد مصرف در درخت سيم، طي چند سال گذشته، موفق به فراهم نمودن مركز آزمايشگاهي مجهز به جديدترين تجهيزات و متد تست محصول و مواد متشكلة درخت سيم و دسته راهنما گرديده است و توانسته است به عنوان يكي از معتبرترين و مجهزترين مراكز تست كيفي درخت سيم و دسته راهنما در كشور با در اختيار داشتن تجهيزات تست پيشرفته در حوزه‌هاي ابعاد،دما، مكانيك، الكترونيك و شيميايي و با بهره‌گيري از چند تيم فني و متخصص، امكان طراحي و ساخت تجهيزات خاص و ويژة مربوط به آزمون‌هاي عملكردي و دوام قطعات مختلف را طبق استانداردهاي روز فراهم نمايد. برخي از اين فعاليت هاي تست عبارتند از:

۱- اندازه‌گيري ابعادي قطعات با قابليت مشاهده و عكس برداري از سطح قطعه تا ۲۸۰ برابر بزرگنمايي جهت تطبيق با نقشة قطعه و نيز در مهندسي معكوس
۲- اندازه‌گيري افت ولتاژ اتصالات، جريان نشتي و مقاومت الكتريكي عايقي سوكت هاي پلاستيكي و عايق‌ها و ولتاژ آستانة هدايت ديودها ، آزمون سختي دي الكتريك و مقامت به جرقه در عايق سيم‌ها ديگر روكش‌هاي محافظ
۳- آزمون‌ پيرسازي و بررسي مقاومت قطعات و پوشش ‌هاي دسته سيم در برابر برودت، حرارت و شرايط متغيرآب و هوايي
۴- محاسبه نيروي پارگي و درصدازدياد طول بر روي قطعات لاستيكي و پلاستيكي (پايه پليمري) ، نيروهاي مونتاژ و دمونتاژ براي اتصالات سوكت‌ها،ترمينال‌ها، گردگيرها و اهرم‌هاي دسته راهنما
۵- آزمون ضربة سقوط آزاد كه بسته به ابعاد و موقعيت هاي استقرار قطعات خودرو توسط گيره و فك هاي مربوط به خود، ضربه‌هاي احتمالي ناشي از اصابت اشياء خارجي سخت (از جمله سنگ، تكه هاي فلزي و…) را شبيه سازي مي‌نمايد.
۶- آزمونهاي خراش و سايش سيم كه شرايط شبيه سازي سائيدگي و خراشيدگي عايق سيم به يك سيم ديگر ويا به قطعات فلزي لبه تيز مجاور را ممكن مي‌سازد.
۷- آزمون بررسي ميزان مقاومت قطعات فلزي به خوردگي و زنگ زدگي